Podmínky účasti v soutěži Cena Jana Zrzavého

  • Studium na vysoké umělecké škole
  • Národnost česká nebo francouzská
  • Schopnost domluvit se v jazyce francouzském nebo anglickém (čeští studenti), českém nebo anglickém (francouzští studenti)
  • Zaslání vyplněné přihlášky do 31.12.2013 na adresu: Marta Davouze, Manoir de Langourian, 6 rue des Jeannettes, 22430 Erquy, France

Soutěžní práce musejí být hotové a trasportovatelné, aby bylo možné předkládat je výběrové komisi a vystavovat je tradičním způsobem, tedy i bez osobního podílu autora na instalaci. Doporučená je tedy klasická kresba, malba, fotografie, vstupy do grafiky, menší vícerozměrné objekty apod.

Účast v soutěži, tj. veškeré ubytování (v Bretani, v Paříži nebo v Praze) veškerá doprava, tedy jak do manoiru, tak do Paříže nebo do Prahy, strava během pobytu a potřebné pracovní pomůcky mohou být bezplatné úplně nebo jen zčásti.

Pokud jsou bezplatné úplně, vytvořená díla by po předchozí dohodě s autory měla zůstat v majetku pořádající instituce, tedy Association Jan Zrzavý v Erquy, která projekt financuje. Studenti si sami včas zajistí dopravu, náklady jim na základě dokladů (vlakové či autobusové lístky, účty benzinových stanic, mýtné apod.) budou kompenzovány po příjezdu.

Pokud si účastníci soutěže uhradí sami dopravu, stravování a výtvarné potřeby, budou bezvýhradnými majiteli vytvořených děl. Nadační podpora ze strany Association Jan Zrzavý bude spočívat v poskytnutí bezplatného ubytování, ve výrobě katalogu a pozvánek na výstavy a v zajištění veřejné prezentace jejich prací.

Přihlášky do soutěže na rok 2013/2014 se přijímají od září do prosince 2013. Společný pobyt v manoiru proběhne první tři týdny měsíce dubna 2014.