Základní princip projektu

Cílem projektu je obnovit předválečnou tradici živých osobních kontaktů mezi českými a francouzskými výtvarnými umělci, která byla během čtyřiceti let komunismu přerušena. Osobní přátelství vznikají nejčastěji v době studií, proto je tento česko-francouzský kulturní projekt určen studentům výtvarného umění z obou zemí, kteří mají příležitost setkat se a tvořit pod jednou střechou. Nikoli ve škole, na oficiální stáži, ale v domácím prostředí soukromé rezidence.

Proč právě Jana Zrzavého?

V Praze byl a vystavoval např. August Rodin nebo Émil-Antoine Bourdelle, ve Francii byl zase František Kupka nebo Josef Šíma. Český malíř Jan Zrzavý také rád pobýval ve Francii, hlavně ale v Bretani, kde se bezmála usadil. Mimo jiné o ní řekl: „Nevěřil jsem, že bych někdy mohl najít a spatřit něco krásnějšího, co bych mohl více milovat, co by více odpovídalo mému vnitřnímu já."

Měl pravdu. Bretaň je mimořádná, má svoji specifickou tvář a především specifickou duši. Proto je místem setkávání a práce studentů, kteří se účastní soutěže o Cenu Jana Zrzavého, starobylé bretaňské sídlo Manoir de Langourian u městečka Erquy v bretaňském departmánu Côtes d´Armor.

Podmínky účasti v soutěži

1. Studium na vysoké umělecké škole
2. Národnost česká nebo francouzská
3. Schopnost domluvit se v jazyce francouzském nebo anglickém (čeští studenti), českém nebo anglickém (francouzští studenti) 4. Zaslání vyplněné přihlášky do 31.12.2013 na adresu: Marta Davouze, Manoir de Langourian, 6 rue des Jeannettes, 22430 Erquy, France

Soutěžní práce musejí být hotové a trasportovatelné, aby bylo možné předkládat je výběrové komisi a vystavovat je tradičním způsobem, tedy i bez osobního podílu autora na instalaci. Doporučená je tedy klasická kresba, malba, fotografie, vstupy do grafiky, menší vícerozměrné objekty apod.

Manoir de Langourian

Paměť tohoto sídla, bývalého zámečku, sahá do rytířských dob poloviny 14. století. Hlavní budova byla zrekonstruována v empirovém stylu v roce 1820. Hospodářská stavení, zčásti ruiny, byla postupně opravena v letech 2001-2010.

Majitelé – Marta a Joël Davouze – jednou ročně poskytují na tři týdny bezplatně své prostory studentům, kteří se účastní soutěže o Cenu Jana Zrzavého.